Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Refusjon


Refusjon av synshjelpemiddel Rikstrygdeverket har bestemmelser om bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller eller kontaktlinser. Briller [ Endret 3/99, 8/00, 9/01, 4/02. ] Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/kontaktlinser ved følgende lidelser: – anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer, […]

LES MER

Erfaringer


Våre- og IVBV´s erfaringerKorreksjonsmuligheter for vinkelfeilsyn De mest vellykkede og raskeste endringer opplever barn som får korrigert selv små vinkelfeilsyn ved hjelp av prismebriller allerede i en alder av 5 til 7 år. Målemetoden som er nødvendig for å oppnå dette ble først kalt Polatestmetoden. Det har nå i noen år foreligget faste retningslinjer for […]

LES MER

Problemene


Samsynsforstyrrelser og skoleproblemer De barna som, til tross for normal/høy intelligens og støtte hjemmefra, gjør det uventet dårlig på skolen (fremfor alt i grunnskolen) representerer en stor gåte. Spesielt barn med konsentrasjonsvansker og tydelige avvik når det gjelder lese- og skriveferdigheter er ofte resistente mot spesialpedagogiske tiltak og behandling. Dysleksi blir også betegnet som lese-skrivevansker […]

LES MER

Lese- og skrivevanskar


10 – 13 % av Norges befolkning har dysleksi eller lese- og skrivevansker. Det er mange sammensatte årsaker til dette. Nyere forskning viser at synet spiller en vesentlig større rolle i denne sammenheng enn tidligere antatt. Synsrelaterte muskulære belastninger kan fanges opp av ulike testmetoder som tar hensyn til synsskarphet og synskomfort. Man setter øynene […]

LES MER

Lese/skrive vanskar


10 – 13% av Norges befolkning har dysleksi eller lese- og skrivevansker. Det er mange sammensatte årsaker til dette. Nyere forskning viser at synet spiller en vesentlig større rolle i denne sammenheng enn tidligere antatt. Synsrelaterte muskulære belastninger kan fanges opp av ulike testmetoder som tar hensyn til synsskarphet og synskomfort. Man setter øynene i […]

LES MER

Data arbeidsplassbrille


Datamaskinen har på få år blitt et viktig element både i vårt moderne arbeidsmiljø og hjemme privat. Hvis du sitter mye ved dataskjerm kan det derfor være fornuftig å bruke en brille som er spesiellt tilpasset dett. Med et godt syn gjør du lettere en god jobb ! I mange tilfeller skal arbeidsgiver dekke utgiftene […]

LES MER

Trafikk-syn


Ca 80% av all den informasjon vi får i trafikken kommer gjennom øynene. Derfor er det så viktig at den er så riktig som mulig, slik at en kan ta de rette avgjørelsene til riktig tid. Ser du dårlig øker reaksjonstiden din, og du er en dårligere sjåfør. Veitrafikk loven setter klare krav til hvor […]

LES MER

Sport-syn


Synet er en viktig faktor for bedre prestasjoner! Koordinasjon, balanse, konsentrasjon og presisjon er alfa og omega i all idrett. Informasjon vi mottar fra omgivelsene er basis for de fleste avgjørelser vi må ta. Undersøkelser viser at minst 80 prosent av informasjonen til hjernen kommer gjennom synssansen. Best mulig syn er følgelig en betingelse for […]

LES MER

Min hverdag


Hverdagen består av mange ulike «situasjoner» som setter ulike krav til synet. – Hjemme (håndarbeid, lesing ol.) – På arbeidsplassen (PC, lesing, kjøring) – I trafikken – Fritidsaktiviteter

LES MER

IVBV


Internasjonal forening for binokulær fullkorreksjon (IVBV) Hva er IVBV, og hva vil organisasjonen? Internationale Vereinigung für Binokulare Vollkorrektion (International forening for binokulær fullkorreksjon) er en forening som er registrert i Sveits, der fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper går inn for optimalt syn. Medlemmene er både øyeleger, optikere, optometrister, ortoptister og logopeder, men også skolepsykologer og lærere. […]

LES MER

Studentprosjekt


Behandling av skjeleamblyopi under binokulære forhold. Les artikkelen publisert i fagbladet «OPTIKEREN» 6/96 av Alf Opheim, Alf Opheim jr. og Knut Myren HER (Pdf-1,3Mb)

LES MER

Feltstudie


Preoperativ fullkorreksjon i strabismekirurgien. En oppfølgingsstudie av Ivar Lie og Alf Opheim. Les mer HER (Pdf-2,4Mb)

LES MER

Vinkelfeilsyn – skjeling


Hva er Vinkelfeilsyn? Hvis begge øynene skal fungere perfekt må de rettes nøyaktig mot et bestemt objekt. Dette kan også personer med vinkelfeilsyn. Men for å få det til må de gi slipp på øynenes mest komfortable stilling. Slurvete sagt må de først rette inn sine synsakser for å se riktig. De unngår derved å […]

LES MER

Prismeglass


Vinkelfeilsynet blir korrigert ved hjelp av eksakt utmålte prisme glass. En prismebrille avlaster vinkelfeilsynte personer, slik at de ikke trenger å bruke øyemusklene til en anstrengende innrettig av synsaksene. I sin minst anstrengende stilling kan øynene gå mot hverandre og prismebrillen fører til at bildene likevel treffer de riktige stedene i øyet, det vil si […]

LES MER
Close

Innlogging

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger