Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Vinkelfeilsyn – skjeling

Hva er Vinkelfeilsyn?
Hvis begge øynene skal fungere perfekt må de rettes nøyaktig mot et bestemt objekt. Dette kan også personer med vinkelfeilsyn. Men for å få det til må de gi slipp på øynenes mest komfortable stilling. Slurvete sagt må de først rette inn sine synsakser for å se riktig. De unngår derved å se dobbelt, men må stadig anstrenge øyemusklene sine.

Hvordan konstateres det at man har et vinkelfeilsyn?
Ved hjelp av et måleapparat, som reduserer lysten til å rette inn synsaksene kan undersøkeren finne ut i hvilken retning synsaksene beveger seg, når de ikke lenger er rettet inn. For å finne ut av dette bruker man Polatest.

Vinkelfeilsynthet er ikke en øyesykdom. Det er et avvik fra det ideale.

Hvordan virker en prismebrille ved feilsynthet?
Den avlaster vinkelfeilsynte personer, slik at de ikke trenger å bruke øyemusklene til en anstrengende «innrettig» av synsaksene. I sin minst anstrengende stilling kan øynene gå mot hverandre og prismebrillen fører til at bildene likevel treffer de «riktige» stedene i øyet, det vil si de stedene som har høyest synskvalitet.

Vinkelfeilsynte med prismebriller synes å skjele (riktignok bare når prismene er svært sterke), men de har den minst anstrengende øyestillingen for et ideelt syn med begge øyne.

Hvor vanlig er vinkelfeilsynthet?
De fleste mennesker er vinkelfeilsynte, men oppfatter sitt syn likevel som uforstyrret og føler heller ingen anstrengelse. I disse tilfellene er det å bruke en prismebrille ikke nødvendig, selv om det også i disse tilfellene kan resultere i en objektiv avlastning.

Hvilke følger kan det ha, når det ikke brukes en prismebrille tross vinkelfeilsynthet?
Når det ikke brukes en prismebrille vil styringen av øyene forsøke å få synet til å fungere også uten perfekt «innretting» av synsaksene. Og det fungerer faktisk fortsatt opp til et visst avvik, men dog med redusert kvalitet. Da de fleste mennesker er vinkelfeilsynte, men ikke bruker prismebrille, har deres samsyn (syn på begge øyne) ikke den aller beste kvalitet. Så lenge dette ikke påvirker det daglige arbeidet, vil de oppfatte synet sitt som «godt nok».

Bør hver vinkelfeilsynt bruke en prismebrille, selv om han oppfatter synet sitt som «godt nok».
Nei, de aller fleste medlemmer i IVBV mener ikke det. De forklarer de faglige sammenhengene for sine klienter/pasienter, og overlater til dem selv å bestemme hvorvidt de ønsker å bruke en prismebrille.


Kategorier: Prismeglass