Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lese- og skrivevanskar

Godt nok syn?


Lesing er knyttet tett sammen med læring og utvikling, og derfor brukes det mye ressurser på leseopplæring de første årene på barneskolen. Dette er fordi lesing brukes som et hovedredskap for å kunne tilegne oss kunnskap. Til tross for dette ser vi at det er mange barn som sliter med å mestre skolehverdagen. Alle forstår […]

LES MER

Å finne den rette hjelpa – samsynsproblemer og lese- skrivevansker


Å finne den rette hjelpa Augelegen konkluderte med at dotter mi i 2011 til ikkje å ha nemneverdige synsproblem og at høgre auge har normalsyn utan brille.   Då dotter mi var liten hadde ho ei tydeleg skjegling på venstre auge. På djubdesynstesten/samsynstesten som vert gjort på helsestasjonen, der ein får 3D- briller og skal […]

LES MER

SINTEF prosjekt


Syn og lesevanskar hos 7.klassinger. «Syn og lesevansker hos 7.klassinger» er tittelen på et SINTEF forskningsprosjekt. Les mer om dette i denne artikkelen (2,9Mb, PDF) hentet fra OPTIKEREN 7/00

LES MER

Utholdenhetsproblem


Studier fra Amerika og England viser at så mange som en av fem barn har problemer med synet. Vi har påpekt i flere 10-år at skolehelsetjenesten i Norge kan bli mye bedre til å sende barna til optikere og optometrister/synsspesialister. Desverre har ikke helesemyndighetene tatt dette problemet på alvor. Det er kjent at mange norske […]

LES MER

Refusjon


Refusjon av synshjelpemiddel Rikstrygdeverket har bestemmelser om bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller eller kontaktlinser. Briller [ Endret 3/99, 8/00, 9/01, 4/02. ] Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/kontaktlinser ved følgende lidelser: – anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer, […]

LES MER

Erfaringer


Våre- og IVBV´s erfaringerKorreksjonsmuligheter for vinkelfeilsyn De mest vellykkede og raskeste endringer opplever barn som får korrigert selv små vinkelfeilsyn ved hjelp av prismebriller allerede i en alder av 5 til 7 år. Målemetoden som er nødvendig for å oppnå dette ble først kalt Polatestmetoden. Det har nå i noen år foreligget faste retningslinjer for […]

LES MER

Problemene


Samsynsforstyrrelser og skoleproblemer De barna som, til tross for normal/høy intelligens og støtte hjemmefra, gjør det uventet dårlig på skolen (fremfor alt i grunnskolen) representerer en stor gåte. Spesielt barn med konsentrasjonsvansker og tydelige avvik når det gjelder lese- og skriveferdigheter er ofte resistente mot spesialpedagogiske tiltak og behandling. Dysleksi blir også betegnet som lese-skrivevansker […]

LES MER

Lese- og skrivevanskar


10 – 13 % av Norges befolkning har dysleksi eller lese- og skrivevansker. Det er mange sammensatte årsaker til dette. Nyere forskning viser at synet spiller en vesentlig større rolle i denne sammenheng enn tidligere antatt. Synsrelaterte muskulære belastninger kan fanges opp av ulike testmetoder som tar hensyn til synsskarphet og synskomfort. Man setter øynene […]

LES MER