Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Min hverdag

Lese/skrive vanskar


10 – 13% av Norges befolkning har dysleksi eller lese- og skrivevansker. Det er mange sammensatte årsaker til dette. Nyere forskning viser at synet spiller en vesentlig større rolle i denne sammenheng enn tidligere antatt. Synsrelaterte muskulære belastninger kan fanges opp av ulike testmetoder som tar hensyn til synsskarphet og synskomfort. Man setter øynene i […]

LES MER

Data arbeidsplassbrille


Datamaskinen har på få år blitt et viktig element både i vårt moderne arbeidsmiljø og hjemme privat. Hvis du sitter mye ved dataskjerm kan det derfor være fornuftig å bruke en brille som er spesiellt tilpasset dett. Med et godt syn gjør du lettere en god jobb ! I mange tilfeller skal arbeidsgiver dekke utgiftene […]

LES MER

Trafikk-syn


Ca 80% av all den informasjon vi får i trafikken kommer gjennom øynene. Derfor er det så viktig at den er så riktig som mulig, slik at en kan ta de rette avgjørelsene til riktig tid. Ser du dårlig øker reaksjonstiden din, og du er en dårligere sjåfør. Veitrafikk loven setter klare krav til hvor […]

LES MER

Sport-syn


Synet er en viktig faktor for bedre prestasjoner! Koordinasjon, balanse, konsentrasjon og presisjon er alfa og omega i all idrett. Informasjon vi mottar fra omgivelsene er basis for de fleste avgjørelser vi må ta. Undersøkelser viser at minst 80 prosent av informasjonen til hjernen kommer gjennom synssansen. Best mulig syn er følgelig en betingelse for […]

LES MER

Min hverdag


Hverdagen består av mange ulike «situasjoner» som setter ulike krav til synet. – Hjemme (håndarbeid, lesing ol.) – På arbeidsplassen (PC, lesing, kjøring) – I trafikken – Fritidsaktiviteter

LES MER