Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Sport-syn

Synet er en viktig faktor for bedre prestasjoner!

Koordinasjon, balanse, konsentrasjon og presisjon er alfa og omega i all idrett. Informasjon vi mottar fra omgivelsene er basis for de fleste avgjørelser vi må ta. Undersøkelser viser at minst 80 prosent av informasjonen til hjernen kommer gjennom synssansen.
Best mulig syn er følgelig en betingelse for gode idrettsprestasjoner.

Undersøkelser viser at mange av toppidrettsutøverene aldri har fått synet undersøkt, og at mange av de har behov for synshjelpemiddel. Det samme viser en undersøkelse i norkse idrettsmiljøer.

Optimalt korrigert syn og eventuelt øyebeskyttelse tilpasset de forskjellige idrettsgrener vil også forebygge mulige øyeskader. Idretts- og hobbyaktiviteter er den hyppigste årsaken til øyeskader i Norge i dag.

Unøyaktig visuell bedømmelse kan være svært uheldig for en idrettsutøver. Informasjon gjennom synssansen danner grunnlag for reaksjon og handling
Stikkord i denne sammenhengen er:
– Treffe hoppkanten i rett øyeblikk.
– Se og vurdere avstand til portene.
– Ujevnheter i terrenget
– Registrere et objekt som beveger seg i stor fart.
– Dybdeoppfattelse og fokuseringsevne.

Ofte er det slik at dette momentene skal fungere i løpet av et brøkedel av et sekund.

Den visuelle reaksjonstiden, tiden mellom stimuli og reaksjon, kan kortes ned til et minimum ved riktig synstrening.

Kontakt oss for råd og veiledning.


Kategorier: Min hverdag