Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Lese/skrive vanskar

10 – 13% av Norges befolkning har dysleksi eller lese- og skrivevansker. Det er mange sammensatte årsaker til dette.

Nyere forskning viser at synet spiller en vesentlig større rolle i denne sammenheng enn tidligere antatt.

Synsrelaterte muskulære belastninger kan fanges opp av ulike testmetoder som tar hensyn til synsskarphet og synskomfort.
Man setter øynene i stand til å fungere bedre funksjonelt sammen, og dette gir en sonsorisk ro i hjernen. En får mindre energiforbruk og bygger ned muskelspenninger. Med andre ord, øynene fungerer da mer belastningsfritt sammen, og kan lettere ta imot den pedagogiske hjelpen som medfører at en blir mer konsentrert, øker lese- og arbeidskapasiteten. Synsbildet blir roligere.

Se forøvrig mer informasjon om lese- skrivevansker under eget hovedavsnitt.


Kategorier: Min hverdag