Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Vitenskaplig dokumentasjon

Om muligheten til å oppnå normalt binokulært syn hos barn med tidlige skjeleproblemer.
Les artikkelen her (Pdf-1,5Mb)


Kategorier: Samsyn