Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Vernebriller

Vernebriller

På arbeidsplasser hvor man blir utsatt for f.eks. støv, spon, splinter, stråling etc. har man behov for beskyttelse, også av øynene. Brillene kan utformes på ulike måter etter arbeidsoppgavenes karakter og de individuelle ønsker. Det er viktig å bedømme den enkeltes arbeidsituasjon når man bedømmer behovet av beskyttelsesbriller. Det finnes ulike glasstyper for ulike behov. Plastglass, harde/herdede mineralglass og polykarbonatglass.

Utforming og kvalitetssikring av denne typen briller er bestemt i nasjonale og internasjonale forskrifter. Arbeidstilsynets hjemmesider kan gi utfyllende informasjon.

Arbeidstilsynet


Kategorier: Briller