Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Verdens synsdag 9.oktober

Verdens synsdag fokuserer på:
– bekjempelse av synstap i verden
– anerkjennelse av optometri som helsefag

Studier fra Amerika og England viser at så mange som en av fem barn har problemer med synet.

Vi har påpekt i flere 10-år at skolehelsetjenesten i Norge kan bli mye bedre til å sende barna til optikere og optometrister/synsspesialister. Desverre har ikke helesemyndighetene tatt dette problemet på alvor.

Det er kjent at mange norske barn sliter i flere år fordi synsproblemene ikke oppdages ved skolekontrollene. Den forholdsvis enkle synstesten gjennomføres når barna begynner på skolen og følges senere ikke opp.
Våre egne kliniske erfaringer og prosjekter på 80 – 90 tallet bekrefter denne problemstillingen.

Utholdenhetsproblemer
relatert til lesing, og dårlig konsentrasjonsevne fører til at synsproblemene ikke blir oppdaget før etter noen år på skolen. Det er kjent i dag at lese- og skriveproblemer hos barn ofte har sammenheng med at de ser dårlig.
Av samme grunn kan de også få problemer med at utholdenheten blir svekket og at konsentrasjonsevnen blir dårlig. Noe som igjen fører til at barna kan få hodepine og føler seg slappe og slitne. Skolen og foreldrene har i større grad blitt klar over disse problemene og sender oftere barna til optiker/optimetrist eller øyenlege.

Disse problemene kunne i stor grad vært unngått hvis spesialister hadde fått undersøkt barna allerede det første året på skolen. Samsynsundersøkelsene som blir utført på skolen i dag er desverre svært mangelfulle.

Skjeling
Det kan få alvorlige følger for barna dersom ikke skjeling oppdages på et tidlig tidspunkt. Vi mener at skoleundersøkelsen overser dette problemet. Det er spesialistene som bør foreta slike undersøkelser for å oppdage mulig skjeling hos barn.
Dette er vår spesialitet, som bygger på vår kliniske erfaring over 40 år og våre optometriske metoder og teknikker (polatest – MKH-metode).

Vær oppmerksom!
Har barna ofte hodepine eller konsentrasjonsvansker, kan det være et tegn på at noe er galt med synet. Barnet kan ha problemer med å klare å lese det som står skrevet på tavlen. Kanskje du oppdager at barnet «myser» eller kniper sammen øynene når de skal se noe på lang avstand, eller de holder arket tett inntil øynene når de skal lese.
Dette er tegn som man må være oppmerksom på hos barna.

SINTEF-rapport
SINTEF legger i løpet av høsten frem en rapport om synssituasjonen blant barn og unge i Norge, som vi tror vil vekke oppmerksomhet blant flere ulike faggrupper som psykologer, optikere, øyeleger og politikere.

Se på våre sider om prismeglass, samsyn og lese-og skrivevansker som påpeker ovennevnte problemstillinger og viktigheten av et optimalt syn i fritid, jobb og skole.
Det er ikke blitt tatt nok på alvor av fagfolk og politikere, som vi har belyst gjennom media i flere tiår.

Nå bør det settes fokus på øyets betydning!


Kategorier: Pressearkiv