Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Synstrening

Innen dette området er det utviklet en lang rekke trenings og stimulerings teknikker som grovt sett kan sies å falle i to hovedgrupper:

1) Muskel styrketrening
2) Anti suppresjos trening

Alle former for ortoptisk trening kan betegnes som symptom behandling i den forstand at trening ikke gjør noe med årsakene til de tilpassnings anomaliene som behandles.
Som all annen trening er også ortoptisk trening naturligvis utsatt for tap av trenings effekt over tid.
Det foreligger desverre ingen systematiske studier av langtidseffekten.

I praksis er det ingen grunn til å se på optiske korreksjoner og ortoptisk trening som konkurrerende metoder i samsynsbehandling.
Det vil ofte være utdannelse, bakgrunn og erfaring som blir
avgjørende for metode valget.


Kategorier: Samsyn