Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Samsynskorrigering – behandling

Er skjelevinkelen liten kan den behandles enten med en prisme brille eller synstrening eller med en kombinasjon av disse.

Er skjelevinkelen stor kan operasjon av en eller flere øyemuskler være nødvendig. En bruker da en prismebrille frem til operasjonen for å stabilisere skjelevinkelen og operasjon foretas. Det kan oppstå en restvinkel etter operasjon, men denne vil da være mindre enn den skjelevinkelen som opprinnelig var tilstede.

Ved bruk av Polatest/MKH, CT og lang klinisk erfaring er det optometriske resultatet megetforutsigbart.
Godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper som øyeleger, ortoptister er også viktig for det endelige funksjonelle resultatet.


Kategorier: Samsyn