Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Prismebriller

Vinkelfeilsyn er ikke en sykdom, men en synsfeil. Prismebrillen kan derfor ikke «helbrede» tilstanden, men kan hjelpe til å korrigere synsfeilen, men kun så lenge den vinkelfeilsynte har den på seg.

Vinkelfeilsynet blir korrigert ved hjelp av eksakt utmålte prisme glass.
En prismebrille avlaster vinkelfeilsynte personer, slik at de ikke trenger å bruke øyemusklene til en anstrengende innrettig av synsaksene. I sin minst anstrengende stilling kan øynene gå mot hverandre og prismebrillen fører til at bildene likevel treffer de riktige stedene i øyet, det vil si de stedene som har høyest synskvalitet.

Prismebriller har brilleglass som er tykkere på den ene siden enn den andre. En prismedioptri er enhet for avbøying av lys gjennom prismer eller linser.
Lysstrålen gjennom et brilleglas går ikke rett gjennom, men bøyer av. Dess større avvik mellom øynene, dess større antall prismer må en ha, kombinert med pluss- eller minusglass.

Når det ikke brukes en prismebrille ved vinkel feilsynthet vil styringen av øyene forsøke å få synet til å fungere også uten perfekt «innretting» av synsaksene. Og det fungerer faktisk fortsatt opp til et visst avvik, men dog med redusert kvalitet. Da de fleste mennesker er vinkelfeilsynte, men ikke bruker prismebrille, har deres samsyn (syn på begge øyne) ikke den aller beste kvalitet. Så lenge dette ikke påvirker det daglige arbeidet, vil de oppfatte synet sitt som «godt nok».

Jo tidligere vinkelfeilsyn blir korrigert, desto større er utsiktene til et vellykket resultat og belastnings frie øyne.


Kategorier: Samsyn