Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Informasjon til foreldre

Informasjonen er utarbeidet av IVBV (Internationale Vereinung fur Binokulare Vollkorrektion).

Informasjonen er laget til foreldre som har barn som skal begynne med prismebriller i tillegg til personlig rådgivning.

Prisme briller for barn med vinkelfeilsyn og..
lese og skrivevansker
(f. eks. ved tegning, fargelegging og utklipping)
grovmotoriske problemer (f. eks. ved ballspill, sykling, når de går i trapper)
anstrengelsesplager (f. eks. hodepine, øyesmerter)
konsetrasjons problemer

Hvordan det har vært inntil nå
Barnet ditt har problemer med en eller flere av de tingene som er nevnt nedenfor uten at det har kunnet diagnostiseres noen sykdom som ligger til grunn for dette:

På skolen: Lese- og skrivevansker, stor tendens til slurvefeil, dårlig håndskrift, konsentrasnonsproblemer, lærevegring, liten utholdenhet og liknende. Ofte foreligger det i tillegg en utpreget uro (hypermotorikk).

Kroppsbeherskelse: Dårlig finmotorikk, lite smidig grovmotorikk, dårlig koordinering mellom øyne og hender, balanseproblemer, klossethet.

Anstrengelses symptomer: Hodepine (i de første fire årene heller magesmerter), øyesmerter, brenning i øynene, rennende øyne, blunking, svimmelhet, kvalme, rask trettbarhet ved lesing og skriving.

Disse og liknende problemer kan utløses eller forsterkes av en synsfeil som kalles vinkelfeilsyn.

Hva som nå har skjedd
Ved hjelp av måle- og korreksjonsmetoden etter H-J. Haase (tidligere kalt Polatest-metoden), som i flere tiår har blitt benyttet med godt resultat, har vi funnet ut at barnet ditt har vinkelfeilsyn. På grunnlag av disse målingene blir det tilpasset en prisme brille.
Ved å få barnet til å bruke denne brillen forsøker vi å hjelpe barnet ditt til å redusere eller fjerne problemene. Dette anbefales også for dyslektikere dersom de har vinkelfeilsyn.

Hva som kan forventes
I henhold til våre erfaringer kan det forventes at foreliggende anstrengelsesplager, som for eksempel hodepine og øyesmerter, forsvinner eller i det minste avtar relativt raskt. Jo yngre skolebarn med vinkelfeilsyn er når de starter med prismebriller, desto raskere vil foreliggende plager reduseres. Spesielt når korreksjonen startes opp i løpet av de to første skoleårene, vil barnet til og med opparbeide glede ved å lese.

Da gode resultater på skolen til en vesentlig grad henger sammen med leseglede og leseferdigheter, kan også små reduksjoner av lesevegring vise positive tendenser i den totale skolesituasjonen for barnet ditt. Det at konsentrasjonsevnen og belastningsevnen sannsynligvis øker, og at rettskrivingsøvelser gir følbart bedre resultater, vil også virke i positiv retning på denne utviklingen.

Vennligst
* pass på at barnet ditt har på seg brillene hele tiden, helst også under lek og i gymnastikktimene
* gi barnet ditt oppmuntring og motivasjon i den første tiden når han eller hun skal venne seg til den nye situasjonen
* sørg for at brillene repareres eller skiftes ut dersom den blir skjev eller ødelegges
* pass på å møte frem til etterkontroll, slik at nødvendige tilpassninger av brilleglassene kan foretas når det er behov for det

Vinkelfeilsyn er ingen sykdom, men en synsfeil. En prismebrille kan derfor ikke «helbrede» tilstanden. Prismebrillen korrigerer denne synsfeilen, men kun så lenge den vinkelfeilsynte har den på seg.

Hva som ikke kan forventes
I de fleste tilfeller kan det ikke forventes i løpet av noen dager eller uker at barnet ditt blir kvitt alle sine problemer ved å ha på seg en prismebrille. Dette gjelder fremfor alt dersom han eller hun først får prismebrillen etter andre klasse.

Øynene (eller rettere sagt: samarbeidet mellom øyne, synssentre og andre deler av hjernen) hos barnet ditt har i mange år måttet innstille seg på å takle forstyrrende synsinntrykk.

Øynene har derfor måtte venne seg til en styring av musklaturen med det formål å kompensere for vinkelfeilsynet. På denne måten har barnet klart å lære samsyn til tross for at det i utgangspunktet forelå vinkelfeilsyn. Men denne sterke styringen har kostet mye kraft, en kraft som derfor mangler til andre oppgaver.

Prismebrillen overtar nå denne styringen og sørger for at synsinntrykkene fra begge øyne passer til hverandre. Øynene må på sin side først lære å takle disse nye synsinntrykkene som passer bedre til hverandre og finne frem til den mer avslappende styringen av øyemusklene som nå er tilstrekkelig. Denne læringen kan ta en viss tid.

Dessuten kan barnet ditt, på grunn av synsforstyrrelsene som har vært inntil nå, ha utviklet en spesiell personlig negativ holdning til forskjellige ting %96 for eksempel som følge av mange skuffelser på skolen %96 som ikke kan glemmes fra en dag til den neste.

Vi ber om at du har tålmodighet med barnet ditt. Ikke forvent resultater i løpet av dager eller uker, men tenk heller i måneder eller til og med i år.

Hva du fremdeles kan gjøre
Med prismerillen har målrettede tilleggsøvelser og behandling ofte større mulighet for å lykkes enn tidligere.

Det kan muligens være fordelaktig med følgende støttetiltak:
* Ergoterapi i form av tegning, forming (for å utvikle finmotorikken) og i form av svømming, turning (for å utvikle grovmotorikken)
* Rettskrivningsøvelser
* Øvelser for utvikling av tallforståelse og mengdeforestilling
* Spill og øvelser for utvikling av konsentrasjonsevnen
* Atferdsbehandling for å trappe ned eventuell aggressiv atferd

Vinkelfeilsyn er ofte arvelig. Vær derfor oppmerksom på søsken med henblikk på nevnte problemer.

Jo tidligere vinkelfelisyn blir korrigert, desto større er utsiktene til et vellykket resultat. Dersom du allerede før barnet begynner på skolen skulle merke at han eller hun har problemer med å tegne, fargelegge eller klippe ut figurer, da er dette svært tydelige tegn.

Og hva skjer så etter at barnet har fått sin første prismebrille?
Da vinkelfeilsyn allerede foreligger ved fødselen, vil øynenes vane med å kompensere for vinkelen allerede være fast innkjørt når problemene oppdages. Derfor vil det ofte være slik at hele vinkelfeilsynet ikke vil kunne oppdages under de første målingene, og det er behov for etterkorreksjoner.

Du kan betrakte den første prismebrillen som et forsøk på å redusere barnets problemer. Når det gjelder barn på mellom fire og syv år, kan resultatet vurderes etter omtrent tre måneder, hos eldre barn etter et halvt år. Ved denne kontrollen vil det foreskrives en ny prismebrille, dersom det kan forventes at dette gir en ytterligere reduksjon av problemene.

Dersom du eller andre(f.eks. læreren) overhodet ikke merker noen endring, er barnet ikke tjent med å fortsette med prismekorreksjonen. Men hvis barnet føler seg vel med brillen og har den på med glede, bør prismekorreksjonen fortsettes, fordi barn ikke gjør noe uten en skikkelig god grunn.


Kategorier: Samsyn