Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Diabetes retinopati

Diabetes (sukkersyke) kan gi synsproblemer, dette gjelder også type 2, som man får i voksen alder. Ved sukker syke anbefales det at en undersøker øyebunnen hos optiker eller øyelege en gang i året. Selv om man ikke merker forandringer, kan det likevel skje endringer i øyet som krever behandling.

Diabetes retinopati er i Norge den hyppigste blindhetsårsak blant nyregistrerte blinde under 60 år.

Sykdomsforløp
Det som skjer i øyet ved diabetes retinopati er at blodsirkulasjonen til netthinnen (øyebunnen) blir forstyrret. Etter en tid vil dette kunne føre til forandringer i de minste blodkarene på netthinnen. Blodkarene kan bli mer skjøre og det vil kunne oppstå små blødninger. Dersom blodforsyningen til netthinnen blir sterkt nedsatt, vil det kunne dannes nye og unormale blodkar. Disse blodkarene kan lettere gi opphav til blødninger enn normale blodkar. Diabetikere med slike øyekomplikasjoner kan på grunn av blødningstendensene ofte ha et varierende syn.

Kommer man ikke tidsnok til behandlig, både av grunnsykdommen diabetes, og øyekomplikasjonene som følge av diabetes, kan man i verte fall bli blind.

Behandlingen går ut på å få blodsukkeret stabilt og øyekomplikasjonene behandles med laser og eventuelt operasjon.

Risikofaktorene for å få diabetes retinopati er langvarig diabetes sykdom, mangelfull regulering av blodsukker og høyt blodtrykk.


Kategorier: Øyesykdommer


Close

Innlogging

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger