Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Data arbeidsplass brille

Synskrav i dagens samfunn og synsevnen til oss mennesker er ikke alltid tilpasset hverandre. Dette kan føre til mestrings- eller belastningsproblem som igjen fører til symptomer som hodepine, «tung i hode», migrene, øyesvie, tåreflod, synstretthet, vondt i eller rundt øynene, slørsyn og tretthet.
Undersøkelser viser at 50-70% av alle som arbeider mye ved en dataskjerm, har plager som dette.

Overbelastning av øyemusklaturen kan i tillegg føre til muskelplager i nakke og øvre ryggparti.

Syn og arbeid

Arbeidsplasser er i dag mer synskrevende en før. Arbeidsmiljø og ergonomi er viktig for at arbeidsplassen er best mulig tilpasset den enkelte. Synsergonomi er en total promblemløsning for en synskrevende arbeidsplass. Variasjon i arbeidsavstand, lysforhold og reflekser fra lyskilder og dataskjerm må tas i betraktning ved valg av brilleglass.

Belastninger på arbeidsplassen er en av de største årsakene til sykefravær. Ved riktig synsergonomi og ved spesialglass tilpasset arbeidsplassen vil dette medføre reduserte belastninger i synsfunksjonen.

Presbyopi

I 40-50 års alderen får de fleste mennesker problem med å lese liten skrift på vanlig leseavstand. De er blitt . Presbyopi er ingen øyesykdom, men et naturlig fenomen som kan korrigeres med en riktig brille.
Her finnes utallige varianter av glass avhengig av din synsfeil, synsbehov, glassets egneskap og kvalitet.

Et godt arbeissyn betyr større arbeidsglede og dermed effektivitetsøkning.

Vi foretar synsundersøkelse samtidig som vi kan gå inn på arbeidsplassen i samarbeid med bedriftens helsetjeneste for å tilrettelegge synsergonomien.

Sitter du mye ved dataskjerm kan det derfor være fornuftig å bruke en brille som er spesiellt tilpasset dette.

Genereelle råd er å unngå for høy skjermplassering, sørg for å ikke ha reflekser i skjermen, unngå for kort arbeids avstand, avstanden bør være minst 50 cm, benytt minst 12 punkts skrift og ta pauser i arbeidet!


Kategorier: Briller