Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

90-år

Alf Opheim Optikk feirer 90 år i år ( 1922 – 2012)

Klinisk erfaring kombinert med genuin interesse for samsynsproblem og prisme korrigering gjennom 50 år har gitt oss stor  kunnskap innen fagområdet.
Vi hjelper deg med å oppnå optimalt syn og gir råd med valg av innfatninger og glass i alle prisklasser og kvaliteter. Samsynsvansker er vår spesialitet og vi har pasienter fra hele landet. Alf Opheim Optikk har gjennomført flere store prosjekter støttet av helse og sosialdepartementet i mange år. Vår kompetanse innen dette området er blant de fremste i verden.

Ved hjelp av utvidet måle og korreksjonsmetode (MKH og anamnesestyrt Polatest) med Carl Zeiss instrumenter, kan vi kartlegge og analysere synsbelastninger og samsynet svært nøyaktig. Vi kan oppnå maksimal synsskarphet og synskomfort som forbedrer din arbeidskapasitet, utholdenhet og livskvalitet i skole og arbeids situasjon. Svært mange sliter med nakke, hodeverk og migrene som kan være synsrelaterte. Optimal PC-brille forbedrer din livs situasjon.

Vi tilpasser også kontaktlinser som kan dekke de fleste synsbehov. Spesialtilpassede databriller, vernebriller, skytebriller, solbriller med styrke av beste kvalitet. Det er store variasjoner av optisk kvalitet, og glass egenskaper. Samsynets betydning spiller stor rolle ved 3D TV – kino – der anstrengt samsyn kan utløse synstretthet, masse plager, redusert livskvalitet og konsentrasjonsvansker osv.
Dette er et folkehelseproblem som må taes mer på alvor.

Det er kontinuerlig utvikling innen optometrien og Alf Opheim Optikk har det fremste innen nytt synsundersøkelses utstyr. Vi har den nyeste OCT som er ett nytt diagnostisk hjelpemiddel som utfører scan av øyets vev ved hjelp av lys, (som ultralyd) . Syn og øyehelse handler om mer enn langsynthet og nærsynthet og med dagens kunnskap og utstyr innebærer det at vi også tar bilde av netthinnen, måler trykk i øyet og synsfeltet.  Netthinnen har sin unike signatur, akkurat som ett fingeravtrykk. Bildet vil gi en status på øyehelsen din, og avdekker vi mistanke om øyesykdom som trenger videre utgreiing er det vår plikt å henvise til øyelege.

Mange barn/ ungdom har lese og skrivevansker som ofte gir seg utslag i hodepine, konsentrasjonsvansker, lesevegring, mm., men som ikke fanges opp av den vanlige skolekontrollen. Barnets evne til å lære blir vanskeligere uten optimalt godt syn. Synsproblemer påvirker mange barn i barnehagealder og skolealder, som er et folkehelseproblem som, ikke blir tatt nok på alvor.
Når det gjelder barn under 18 år med spesielle synsfeil, kan optiker ha påskrifts rett for refusjon så sant de innfrir kravene. Vi henviser til øyelege ved behov.
Synet skal en ta på alvor. 80 til 90 prosent av all informasjon får en gjennom øynene.  Alt for mange er ikke klar over mangel fullt samsyn. Over 100.000 personer innfrir ikke kravet til sertifikatet og er en fare for seg selv og omgivelsene.
Ved å få en «kompetanse» heving i skolen kan kvalifiserte optikere / optometrister bidra til å avdekke skjulte synsbelastninger slik at øynene lettere kan ta imot læring,  og får en lettere synshverdag som gir økt lærelyst. God synsskarphet er viktig men også god synskomfort fremmer din livskvalitet og arbeidskapasitet. Skjulte synsfeil og øyesykdommer kan avdekkes ved en grundig synsundersøkelse.

GRIP SJANSEN OG GJØR NOE MED DET.!!

VISJON , VERDIER OG HISTORIE

Forretningen ble startet i 1922 av Knut S. A. Opheim.

Det startet med urmakerforretning som etter krigen utviklet seg og spesialiserte seg mer mot optiker faget. 50 og 60 årene var pionertiden for harde kontaktlinser der Alf Opheim med sin urmaker og optiker bakgrunn lagde spesialtilpassede harde kontaktlinser. Han var en av tre i Norge som hadde denne spesialkompetansen. Bedriftens utvikling gikk i retning av mer spesialisering innen kontaktlinser og «samsyns forskning». Flere prosjekter ble satt i gang med tverrfaglig samarbeid mellom lege, pedagoger, psykologer, skole osv. Alf Opheim Optikk ledes i dag av 3.dje generasjon der samsynsproblematikk står i spesielt fokus og er ledende innen prismekorreksjon. Se www.opheim.no

 

 


Kategorier: Pressearkiv