Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Samsyn undersøkelse

Det er mange metoder for å undersøke om samsynet er tilstede. Men for å undersøke kvaliteten på samsynet er Polatest/MKH den mest grundige undersøkelsen. Polatest skiller mellom motoriske og sensoriske tilstander som er viktig ved små avvik og når øyeparet er i en negativ sensorisk utvikling.

Fordi denne metoden krever en ekstremt stor opplærings- og øvingsinnsats fra undersøkerens side, og fordi den ennå ikke er anerkjent innen skolemedisinen og derfor ikke inngår som en del av den vanlige optiker og øyelegeutdannelsen, står det kun svært få fagpersoner til disposisjon for utøving av denne vellykkede metoden som har vært anvendt i rundt 40 år.

Ved første måling kan man ved vinkelfeilsyn på grunn av den «fast innkjørte» kompenseringsmekanismen og den endrede muskeltonus nesten aldri oppdage mer enn «toppen av isfjellet». Det er ofte påkrevet med etterundersøkelser og justering av prismeglassene, inntil vinkelfeilsynet kan behandles i fullt omfang.


Kategorier: Samsyn