Alf Opheim Optikk Alf Opheim Optikk
Meny

Lokale saker

Grønn stær

Grønn stær (Glaucom) er en øyesykdom som skyldes en svikt i reguleringen av væsketrykket inne i øyet (det intraokulære trykket).
Ved for høyt trykk vil synsnerven skades og demed går deler av synsfeltet tapt.

Denne sykdommen rammer anslagsvis 2 % av befolkningen over 40 år i vår del av verden. I norge har 70 000 personer over 70 år sykdommen og den er på 3. plass blant årsaker til blindhet i verden.

Det finnes flere former for grønn stær, den vanligste er kronisk og snikende og oppdages oftes ved en tilfeldig undersøkelse hos optiker eller lege. Først etter lang tid, oftest flere år, blir synet dårligere.
En merker ikke selv at trykket i øyet er for høyt. Symptomer en selv kan oppdage er gradvis dårligere syn og at deler av synsfeltet er uklart eller har skygger.
Resultatet kan bli at deler av synsfeltet går tapt og i verste fall at øyet blir helt blindt.

En akutt form for for sykdommen gir symptomer med smerter, rødhet og tåkesyn.

Trykkmåling av øynene er den måten sykdommen oftest blir oppdaget på.
Grønn stær har en viss arvelig faktor og kan forekomme alene, men også på grunn av sykdommer og/eller bivirkninger av medisiner.

Behandling
Grønn stær behandles enten med medikamenter (øyedråper/tabletter), operasjon eller laserbehandling.

All behandling tar sikte på å redusere væsketrykket i øyet.
Synsnerveskade som er oppstått lar seg ikke reparere, slik at tapt syn forblir tapt.

Tidlig diagnose er avgjørende for effektiv behandling!
Siden sykdommen er arvelig betinget, er det viktig for personer som har foreldre eller søsken med grønn stær, å gå til regelmessig kontroll, f.eks en gang årlig etter fylte 45 år.


Kategorier: Øyesykdommer