Alf Opheim Optikk

 

Prismeglass


IVBV

Internasjonal forening for binokulær fullkorreksjon (IVBV) Hva er IVBV, og hva vil organisasjonen? Internationale Vereinigung für Binokulare Vollkorrektion (International forening for binokulær fullkorreksjon) er en forening som er registrert i Sveits, der fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper går inn for optimalt syn. Medlemmene er både øyeleger, optikere, optometrister, ortoptister og logopeder, men også skolepsykologer og lærere. […]


Studentprosjekt

Behandling av skjeleamblyopi under binokulære forhold. Les artikkelen publisert i fagbladet «OPTIKEREN» 6/96 av Alf Opheim, Alf Opheim jr. og Knut Myren HER (Pdf-1,3Mb)


Feltstudie

Preoperativ fullkorreksjon i strabismekirurgien. En oppfølgingsstudie av Ivar Lie og Alf Opheim. Les mer HER (Pdf-2,4Mb)


Vinkelfeilsyn – skjeling

Hva er Vinkelfeilsyn? Hvis begge øynene skal fungere perfekt må de rettes nøyaktig mot et bestemt objekt. Dette kan også personer med vinkelfeilsyn. Men for å få det til må de gi slipp på øynenes mest komfortable stilling. Slurvete sagt må de først rette inn sine synsakser for å se riktig. De unngår derved å […]


Prismeglass

Vinkelfeilsynet blir korrigert ved hjelp av eksakt utmålte prisme glass. En prismebrille avlaster vinkelfeilsynte personer, slik at de ikke trenger å bruke øyemusklene til en anstrengende innrettig av synsaksene. I sin minst anstrengende stilling kan øynene gå mot hverandre og prismebrillen fører til at bildene likevel treffer de riktige stedene i øyet, det vil si […]


Optikerforskriften

Optikerforskriften av 1988-2001 hindrer hjelp til hjelpetrengende pasienter. Les mer i leserbrev fra OPTIKER 3/97 Her! (Pdf-2,1Mb)© 2020 Alf Opheim Optikk    |    Allianceoptikk.no    |    Personvern    |    Cookies